In het carnaval vormt elke 11 jaar een jubileum. Carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” zal in 2019 haar 55 jarig jubileum vieren. Bij een jubileum gaan allereerst de gedachten terug naar de achterliggende jaren.

In 1963 werd in het Patronaat, de latere Stip een carnavalsavond georganiseerd. Dat daaruit “De Spurriezeiers”  zouden ontstaan wist toen nog niemand. Het was in het jaar 1964 dat voor het eerst een echte prins carnaval werd aangesteld in Stiphout. De carnavalsvereniging kreeg de naam “De Spurriezeiers”. Spurrie is een gewas dat vroeger werd gezaaid om te dienen als veevoeder.  Spurrie groeide het beste op slechte grond waar Stiphout in die tijd rondom de Oude Toren rijk aan was. Vandaar dat de Stiphoutenaren ook wel Spurrieboeren werden genoemd.

In de eerste jaren werd er 4 dagen carnaval gevierd in een tent achter café ’t Trefpunt. In 1973 werd uitgeweken naar de Sporthal en in 1974 fungeerde zaal ’t Aambeeld als residentie van “De Spurriezeiers”. Vanaf 1993 vinden de carnavalsevenementen plaats in zaal “De Kurref”. Vanaf het aller eerste jaar waren “De Spurriezeiers”  een volwaardige carnavalsvereniging met een Prins, een raad van 11, dansmariekes en zelfs een eigen hofkapel. Vanaf 1966 wordt een carnavalskrant uitgegeven die in heel Stiphout werd verspreid. Deze krant is mede dankzij onze adverteerders  uitgegroeid tot een fullcolour carnavalsblad van over de 100 pagina’s.

In voorbije jaren Spurriezeiers is er heel veel werk verzet door vele bestuursleden en honderden vrijwilligers die vanaf maanden voor carnaval hun medewerking verlenen en zich belangeloos inzetten voor “De Spurriezeiers”.  Nu 55 jaar later zijn “De Spurriezeiers” een enthousiaste, ambitieuze en bruisende vereniging die een belangrijke rol vervult in het maatschappelijke en culturele leven van Stiphout. Stiphout en “De Spurriezeiers”  zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zoals al veel mensen hebben ervaren; als je eenmaal bij het Stiphoutse carnaval betrokken bent geweest dan laat je het nooit meer los.

Tot slot willen wij iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen om “De Spurriezeiers” te maken tot wat ze nu zijn en meegewerkt hebben aan een geslaagd carnaval in Stiphout in alle voorgaande jaren hiervoor hartelijk te bedanken.

ALAAAF