Ook onze carnavalsvereniging heeft ereleden en leden van verdienste. Dit zijn mensen die zich op een bijzondere manier inzetten of ingezet hebben voor onze club!

Toon Bloks is benoemd tot lid van verdienste in 2007. Toon is Prins geweest van onze vereniging in 1993. Jarenlang heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met diverse hand- en spandiensten met o.a. technische zaken. Ook is hij al vele jaren betrokken bij de optochten in ons Spurrieland.

Ad Kouwenhoven werd in 2014 benoemd tot lid van verdienste. Ad is lid geweest van de Raad van 11 en heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de vereniging door elk jaar diverse advertenties op te halen.

Marc de Wit is benoemd tot lid van verdienste in 2019. Marc is Prins en voorzitter geweest van onze vereniging. Maar en zich bovenal hard gemaakt voor het sponsorbeleid, de organisatie van ons 55 jarig jubileum en het Punktholzer Bierfest.

Helen van Est is in 2022 benoemd tot Lid van Verdienste. Ze was het eerste vrouwelijke bestuurslid van onze vereniging. Heeft 12 jaar lang deel uit gemaakt van het bestuur als penningmeester en in menige commissie gezeten.