Mede namens Prins Mart d’n 1ste bedanken wij iedereen die bijgedragen heeft aan een

geweldige Carnaval 2020.

Graag nodigen wij iedereen uit om zaterdagavond haring te komen happen in zalencentrum De Smed.