Gisteren, 1 oktober 2020, is er overleg geweest met de gemeente, de burgemeester en alle Helmondse carnavalsverenigingen. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk besluit. Er zullen komend carnavalsjaar geen optochten in Helmond zijn, en dus ook niet in ons eigen Stiphout helaas.

Ook zullen er door de verenigingen in Helmond geen nieuwe prinsen worden gekozen en geïnstalleerd. Zo ook bij ons. Er zullen geen recepties of prinsenballen zijn. Dit heeft tot gevolg dat ook komend jaar onze hoogheid prins Mart ons voor zal gaan in de mogelijke evenementen. Helaas is het op dit moment nog onzeker en onduidelijk hoe carnaval 2021 er uit zal komen te zien. We gaan alles bestuur de komende tijd bekijken of er mogelijke alternatieven zijn voor evenementen. Met de huidige regelgeving omtrent corona is er op dit moment weinig mogelijk. Dat beseffen wij ook en wij zullen daar ook naar handelen.

Het allerbelangrijkste is dat iedereen de komende tijd gezond blijft. In de club zelf maar ook daar buiten. Dit zal dan ook altijd ons uitgangspunt zijn bij het organiseren van mogelijke dingen komende tijd. Carnaval zullen we niet zomaar voor bij laten gaan, dat staat vast. Alleen hoe en in welke vorm is nu nog onduidelijk. Zodra wij weer meer weten berichten we jullie. Alle mogelijke ideeën over invulling van carnaval 2021 zijn van harte welkom! Samen slaan we er ons door heen.

Blauw, rood en geel blijven onze kleuren, en deze zullen we ook komend jaar trachten te tonen! Alaaf.