Kom 2 juli a.s. naar de gemeenteraad!

Het college van B&W van de Gemeente Helmond heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om het parkeerterrein voor ons wijkcentrum uit de openbaarheid te halen, dit ten gunste van het nieuwbouwproject. Als dit plan doorgaat zal het parkeerterrein niet meer toegankelijk zijn. Op dinsdag 2 juli zal, in de raadsvergadering van de Gemeente Helmond over dit voorstel van het college worden gestemd. Die avond zal duidelijk worden of het parkeerterrein openbaar blijft of dat het uit de openbaarheid wordt gehaald.

Zonder parkeerterrein zal het inzamelen van het oud papier tot problemen leiden en is er voor het MFC  geen toekomst. Wij verwachten dat de verenigingen die op dit moment gebruik maken van het fanfaregebouw en het MFC hierdoor ernstig worden beperkt in hun mogelijkheden. Van de ene kant zal de parkeerproblematiek hierdoor nog groter worden dan deze al is, van de andere kant kan het terrein niet meer worden ingezet voor activiteiten van onze carnaval (denk aan onze jongeren en het Sjansbal!).

De raadsvergadering vindt op dinsdag 2 juli a.s. plaats in de raadzaal in het Huis voor de Stad, aanvang 20:00u. De vergadering is openbaar toegankelijk, in de raadzaal is een publieke tribune. Het zou ons enorm helpen als jullie als leden met de Spurriedas om in de raadszaal zitten!