De Kurref is weer in omloop! Hij is lichter dan ooit en hanteerbaar met jouw buurtje, vrienden-/vriendinnengroep of club.

Doe mee en vind de Kurref! Op Carnavalsdinsdag wordt de houder van de Kurref beloond met een fusje bier! Let wel voldoe aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden m.b.t. het bezitten van de Kurref.

1. De Kurref mag alléén gekaapt worden door een;
a) Vereniging
b) Carnavalsgroep
c) Bedrijf
d) Vriend(innen)groep/duo

2. De Kurrref dient zich binnen een straal van 5 meter van de openbare weg te bevinden;

3. De Kurref mag niet permanent bevestigd worden aan een ander materiaal, er mag dus geen schade ontstaan aan de grond dan wel eigendommen waar de kurref zich op dat moment bevindt;

4. De Kurref moet ten allen tijde zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (ook in het donker). Dit omvat;
a) Het volledige handvat
b) Minimaal 10cm van een doorsnede van de kurref

5. Wanneer de Kurref wordt gevonden door een nieuwe partij, mag de kurref 24 uur buiten zicht gehouden worden om een nieuwe locatie te bepalen, binnen de Stiphoutse dorpsgrenzen. LET OP: Deze nieuwe partij moet direct een mail sturen naar kurrefkapen@spurriezeiers.nl dat ze de Kurref in bezit hebben.

6. Wanneer de Kurref een nieuwe plaats heeft gevonden welke aan alle voorwaarden voldoen, dient deze partij hiervan een foto van de Kurref te mailen. Deze foto moet genomen zijn vanaf de openbare weg.

De partij welke de Kurref op carnavalsdinsdag om 18:00 uur naar de MFC de Kurref brengt krijgt een 20L Bavaria bierfust.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Spurriezeiers. C.V. De Spurriezeiers is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor welke schade dan ook.

Indien een deelnemer zich hier niet aan houdt behoudt C.V. De Spurriezeiers zich het recht voor om deze deelnemer uit te sluiten van het spel “Kurref Kapen” alsmede behoudt C.V. De Spurriezeiers zich op ieder moment het recht voor om het spel te beëindigen op grond van haar moverende redenen.

*Het is bedoeld als een leuke sportieve wedstrijd om carnaval te doen laten leven!!!!

kurrefkapen